Exempel

En unik upplevelse skapar framgångsrik inlärning

The 3D Classroom skapar förutsättning för interaktiv undervisning som tar studenten på en virtuell resa. Användaren (pedagogen) är fri att styra och kontrollera innehållet. Att zooma in, vrida, utforska mikro-eller makro vyer, förändra hastigheten eller bromsa hjärtfrekvensen är bara några exempel på vad pedagogen kan påverka. Tack vare denna kontroll kan man enkelt anpassa innehållet och därmed informationen till olika situationer. The 3D Classroom känner sig lika hemma i lågstadiet som på universitetet. Du har kontrollen. Titta gärna på filmen här under för att se lite av vårt innehåll.

Vår virtuella värld gör det möjligt för studenten att utforska den mänskliga kroppen, från makro-till mikronivå, inifrån och ut. The 3D Classroom hjälper lärare att förklara begrepp visuellt, vilket gör att elever eller patienter får lättare att förstå svåra begrepp, sammanhang och mekanismer.

Matematikmodulen hjälper studenterna att förstå några av alla abstrakta samband vi finner inom matematiken. God förståelse inom matematik är vitalt för att utveckla sina färdigheter och ligger till grund för att utveckla förmågor inom till exempel vetenskap, teknik och ekonomi. Våra verktyg hjälper lärare att visualisera begrepp, och kan därför avsevärt öka förståelsen hos studenten.